Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Olsztynie swoją działalność rozpoczęło
w 1973 roku.

W wyniku progresywnego rozwoju firmy, oprócz działalności związanej z budową sieci wodno – kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków oraz prac melioracyjnych polegających na konserwacji rzek i budowie obiektów melioracyjnych w 2016 roku podpisaliśmy umowę o współpracy ze Szwedzką firmą Mittel Fjἂrrvἂrme AB – liderem europejskich usług branży ciepłowniczej.

W wyniku współpracy z firmą Mittel Fjἂrrvἂrme AB rozszerzyliśmy działalność naszej firmy o budowę i naprawę sieci ciepłowniczych
oraz dostawę technologii i sprzętu do firm zajmujących się dystrybucją ciepła oraz eksploatacją i budową sieci ciepłowniczych.

Oferujemy wyspecjalizowany serwis wykonujący najwyższej jakości połączenia mufowane ( mufy elektro-zgrzewalne)
na rurach preizolowanych w systemie Mittel TSC.

Nasze zaplecze i wyposażenie techniczne oraz wykształcona kadra techniczna jak również mobilność serwisu pozwala
na wykonywanie prac na terenie całego kraju i za granicą.

Gwarantujemy wysoką jakość wykonywanych usług jak również dostawę technologii i sprzętu o najwyższym standardzie światowym.

Od 2004 roku w naszej firmie obowiązuje System Zarządzania Jakością, który wpływa na prawidłowe zarządzanie firmą
oraz świadczenie usług zgodnie z oczekiwaniem naszych Klientów.

Zapraszamy do podjęcia współpracy.